0 výrobkov: 0,00 €

Fröling & E-shop

Dodávateľ kotlov pre SR a ČR firma Morus s.r.o.   

 

Oprávnený zhotoviteľ

kotly na biomasu, slnečné kolektory, fotovoltické panely a tepelné čerpadlá

 

Žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku - obhliadku »

 

Ekologické kúrenie peletami

Spoločnosť Fröling už päťdesiat rokov zameriava svoje úsilie na efektívne využívanie dreva a drevného odpadu ako zdroja energie. Vďaka intenzívnemu vývoju a kvalitným produktom sa firma Fröling stala synonymom pre moderné vykurovanie biomasou.

 

Kotle na drevo, štiepku a pelety majú spokojných užívateľov v celej Európe. Všetky produkty sú vyrábané v závodoch v Nemecku a Rakúsku. O spokojnosť zákazníkov a bezpečnú prevádzku ich kotlov sa stará sieť vyškolených technikov.

 

Úspory bez straty pohodlia

frage | internetové aplikácie
© 2012 MORUS, s.r.o.